JW Marriott Dongdaemun Square Seoul

JW Marriott Dongdaemun Square Seoul Đặt phòng / Hướng đi
Located in Jongno- this luxury hotel is within a 5-minute walk of Heunginjimun- Doota Mall and Migliore Mall. Dongdaemun Market and Pyounghwa Market are also within 5 minutes. Dongdaemun Station is only a 2-minute walk and Dongdaemun History and Culture Park Station is 8 minutes.
Địa chỉ nhà
Seoul Seoul279- Cheonggyecheon-ro Jongno-gu
trạm gần
Về 5 phút từ 동대문(128/421) trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 251,79
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog