Mayfield Hotel & Resort

Mayfield Hotel & Resort Đặt phòng / Hướng đi
Located near the airport- this luxury hotel is in Seoul (Gangseo)- and regional attractions include Seoul World Cup Stadium- Hongik University and Sungnyemun Gate. Regional attractions also include Deoksugung Palace and War Memorial of Korea.
Địa chỉ nhà
Seoul Seoul94- Banghwa-daero- Gangseo-gu
trạm gần
Về 19 phút từ 우장산(516) trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 116,72
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần