153 House

153 House Đặt phòng / Hướng đi
Located in Jongno- this apartment building is within a 10-minute walk of Cheonggyecheon and Heunginjimun. Dongdaemun Market and Dongdaemun History & Culture Park are also within 1 mile (2 km).
Địa chỉ nhà
Seoul347- Jong-ro- Jongno-gu
trạm gần
Về 4 phút từ 동묘앞(127/636) trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog