Retro Kampot Guesthouse

Retro Kampot Guesthouse Đặt phòng / Hướng đi
Located along the mangrove shore, Retro Kampot Guesthouse is 4 km from Kampot. The property features an on-site restaurant and bar. Guests can enjoy free WiFi access in all areas.
Địa chỉ nhà
Kampong Kreng,
trạm gần
Về 24 phút từ កំពត trên chân
Giá tham khảo
$ 15,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog