1
14:29 - 15:44
1h15phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
14:16 - 16:09
1h53phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
14:34 - 16:10
1h36phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
14:16 - 16:10
1h54phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  14:29 - 15:44
  1h15phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:29 成田空港第1ターミナル Narita Airport Terminal 1(Bus)
  Đi bộ( 6phút
  14:35 14:39 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  京成成田空港線スカイライナー Keisei Narita Airport Line Skyliner
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (39phút
  JPY 1.270
  Ghế Tự do : JPY 1.250
  15:18 15:23 日暮里 Nippori
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 池袋 Ikebukuro
  (21phút
  JPY 200
  15:44 新宿 Shinjuku
 2. 2
  14:16 - 16:09
  1h53phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  14:16 成田空港第1ターミナル Narita Airport Terminal 1(Bus)
  Đi bộ( 6phút
  14:22 14:25 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  京成本線快速 Keisei Main Line Rapid
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (23phút
  14:48 14:52 京成佐倉 Keisei-Sakura
  京成本線快特 Keisei Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (32phút
  JPY 880
  15:24 15:24 京成八幡 Keisei-Yawata
  Đi bộ( 8phút
  15:32 15:40 Motoyawata(Toei Shinjuku Line)
  都営新宿線急行 Toei Shinjuku Line Express
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (29phút
  JPY 380
  16:09 新宿 Shinjuku
 3. 3
  14:34 - 16:10
  1h36phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:34 成田空港第1ターミナル Narita Airport Terminal 1(Bus)
  Đi bộ( 6phút
  14:40 14:44 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  成田エクスプレス Narita Express
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (1h26phút
  JPY 1.520
  Ghế Tự do : JPY 1.730
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.300
  16:10 新宿 Shinjuku
 4. 4
  14:16 - 16:10
  1h54phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  14:16 成田空港第1ターミナル Narita Airport Terminal 1(Bus)
  Đi bộ( 6phút
  14:22 14:25 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  京成本線快速 Keisei Main Line Rapid
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (23phút
  14:48 14:52 京成佐倉 Keisei-Sakura
  京成本線快特 Keisei Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (52phút
  JPY 1.050
  15:44 15:49 日暮里 Nippori
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 池袋 Ikebukuro
  (21phút
  JPY 200
  16:10 新宿 Shinjuku
cntlog