1
08:56 - 10:02
1h6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
08:42 - 10:02
1h20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
08:42 - 10:05
1h23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
4
08:51 - 10:18
1h27phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  08:56 - 10:02
  1h6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  08:56 成田空港第1ターミナル Narita Airport Terminal 1(Bus)
  Đi bộ( 6phút
  09:02 09:06 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  京成成田空港線スカイライナー Keisei Narita Airport Line Skyliner
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (53phút
  JPY 1.270
  Ghế Tự do : JPY 1.250
  09:59 09:59 京成上野 Keisei-Ueno
  Đi bộ( 3phút
  10:02 上野 Ueno
 2. 2
  08:42 - 10:02
  1h20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  08:42 成田空港第1ターミナル Narita Airport Terminal 1(Bus)
  Đi bộ( 6phút
  08:48 08:51 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  京成成田空港線アクセス特急 Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  Hướng đến 京成高砂 Keisei-Takasago
  (46phút
  JPY 1.000
  thông qua đào tạo 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成押上線アクセス特急 Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Hướng đến 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (9phút
  JPY 190
  thông qua đào tạo 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  都営浅草線急行 Toei Asakusa Line Express
  Hướng đến 西馬込 Nishi-magome
  (3phút
  09:51 09:57 浅草 Asakusa(Tokyo)
  東京メトロ銀座線 Tokyo Metro Ginza Line
  Hướng đến 渋谷 Shibuya
  (5phút
  JPY 280
  10:02 上野 Ueno
 3. 3
  08:42 - 10:05
  1h23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  08:42 成田空港第1ターミナル Narita Airport Terminal 1(Bus)
  Đi bộ( 6phút
  08:48 08:51 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  京成成田空港線アクセス特急 Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  Hướng đến 京成高砂 Keisei-Takasago
  (46phút
  JPY 1.000
  09:37 09:38 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成本線 Keisei Main Line
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (24phút
  JPY 270
  10:02 10:02 京成上野 Keisei-Ueno
  Đi bộ( 3phút
  10:05 上野 Ueno
 4. 4
  08:51 - 10:18
  1h27phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  08:51 成田空港第1ターミナル Narita Airport Terminal 1(Bus)
  Đi bộ( 6phút
  08:57 09:00 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  京成本線快特 Keisei Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (1h15phút
  JPY 1.050
  10:15 10:15 京成上野 Keisei-Ueno
  Đi bộ( 3phút
  10:18 上野 Ueno
cntlog