2020/01/20  21:09  khởi hành
1
21:23 - 13:11
15h48phút
Số lần chuyển: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. flight
 5.  > 
 6. flight
 7.  > 
 8. flight
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
07:21 - 14:40
7h19phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. flight
 5.  > 
 6. flight
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
06:24 - 15:37
9h13phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. flight
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  21:23 - 13:11
  15h48phút
  Số lần chuyển: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. flight
  5.  > 
  6. flight
  7.  > 
  8. flight
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  21:23 赤嶺 Akamine
  ゆいレール Okinawa Monorail
  Hướng đến 那覇空港 Naha Airport
  (4phút
  JPY 230
  21:27 22:00 那覇空港 Naha Airport
  SKY Skymark Airlines
  Hướng đến 中部国際空港 Chubu Int'l Airport
  (1h55phút
  JPY 26.590
  23:55 07:50 中部国際空港 Chubu Int'l Airport
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h0phút
  JPY 20.300
  08:50 09:20 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 高知空港 Kochi Airport
  (1h30phút
  JPY 35.200
  10:50 11:00 高知空港 Kochi Airport
  連絡バス(高知空港-高知) Bus(Kochi Airport-Kochi)
  Hướng đến 高知 Kochi(Kochi)
  (20phút
  JPY 720
  11:20 11:26 はりまや橋 Harimayabashi
  とさでん(ごめん・伊野線) Tosaden(Gomen-Ino Line)
  Hướng đến ごめん町 Gomenmachi(Tosa Dentetsu)
  (35phút
  JPY 480
  12:01 12:01 ごめん町 Gomenmachi(Tosa Dentetsu)
  Đi bộ( 7phút
  12:08 12:43 後免町 Gomenmachi(Tosa Kuroshio) 13:11 赤野 Akano
 2. 2
  07:21 - 14:40
  7h19phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. flight
  5.  > 
  6. flight
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  07:21 赤嶺 Akamine
  ゆいレール Okinawa Monorail
  Hướng đến 那覇空港 Naha Airport
  (4phút
  JPY 230
  07:25 08:00 那覇空港 Naha Airport
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (2h10phút
  JPY 45.800
  10:10 11:25 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 高知空港 Kochi Airport
  (1h30phút
  JPY 35.200
  12:55 13:05 高知空港 Kochi Airport
  連絡バス(高知空港-高知) Bus(Kochi Airport-Kochi)
  Hướng đến 高知 Kochi(Kochi)
  (25phút
  JPY 720
  13:30 13:43 高知 Kochi(Kochi)
  JR土讃線(阿波池田-高知) JR Dosan Line
  Hướng đến 阿波池田 Awaikeda
  (16phút
  JPY 260
  13:59 14:03 後免 Gomen
  やたろう号 Yataro
  Hướng đến 奈半利 Nahari
  (37phút
  JPY 720
  14:40 赤野 Akano
 3. 3
  06:24 - 15:37
  9h13phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. flight
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:24 赤嶺 Akamine
  ゆいレール Okinawa Monorail
  Hướng đến 那覇空港 Naha Airport
  (4phút
  JPY 230
  06:28 07:10 那覇空港 Naha Airport
  JTA Japan Transocean Air
  Hướng đến 関西空港 Kansai Airport(Osaka)
  (1h50phút
  JPY 38.400
  09:00 09:16 関西空港 Kansai Airport(Osaka)
  はるか Haruka
  Hướng đến 新大阪 Shin-osaka
  (50phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 990
  Ghế Tự do : JPY 1.320
  Khoang Hạng Nhất : JPY 2.290
  10:06 10:29 新大阪 Shin-osaka
  こだま Bullet Train Kodama
  Hướng đến 博多 Hakata
  (1h2phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.530
  Ghế Tự do : JPY 2.860
  11:31 12:05 岡山 Okayama
  南風 Nampu
  Hướng đến 琴平 Kotohira
  (2h29phút
  JPY 7.410
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.100
  Ghế Tự do : JPY 1.260
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.900
  14:34 15:03 後免 Gomen 15:37 赤野 Akano
cntlog