1
20:27 - 22:10
1h43phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
20:17 - 22:26
2h9phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
20:17 - 22:26
2h9phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
20:47 - 22:44
1h57phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  20:27 - 22:10
  1h43phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  20:27 六郷土手 Rokugodote
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (3phút
  20:30 20:35 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (9phút
  20:44 20:45 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線快速 Toei Asakusa Line Rapid
  Hướng đến 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (23phút
  thông qua đào tạo 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  京成押上線快速 Keisei Oshiage Line Rapid
  Hướng đến 青砥 Aoto
  (5phút
  21:15 21:17 青砥 Aoto
  イブニングライナー Evening Liner
  Hướng đến 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (53phút
  JPY 1.460
  Ghế Tự do : JPY 420
  22:10 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
 2. 2
  20:17 - 22:26
  2h9phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  20:17 六郷土手 Rokugodote
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (3phút
  20:20 20:29 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (10phút
  thông qua đào tạo 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線 Toei Asakusa Line
  Hướng đến 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (23phút
  thông qua đào tạo 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  京成押上線 Keisei Oshiage Line
  Hướng đến 京成成田 Keisei-Narita
  (11phút
  21:15 21:22 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成本線快速 Keisei Main Line Rapid
  Hướng đến 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (1h4phút
  JPY 1.460
  22:26 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
 3. 3
  20:17 - 22:26
  2h9phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  20:17 六郷土手 Rokugodote
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (22phút
  20:39 20:42 品川 Shinagawa
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (2phút
  20:44 20:45 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線快速 Toei Asakusa Line Rapid
  Hướng đến 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (23phút
  thông qua đào tạo 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  京成押上線快速 Keisei Oshiage Line Rapid
  Hướng đến 京成成田 Keisei-Narita
  (9phút
  thông qua đào tạo 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成本線快速 Keisei Main Line Rapid
  Hướng đến 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (1h4phút
  JPY 1.460
  22:26 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
 4. 4
  20:47 - 22:44
  1h57phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  20:47 六郷土手 Rokugodote
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (22phút
  JPY 240
  21:09 21:15 品川 Shinagawa
  JR横須賀線 JR Yokosuka Line
  Hướng đến 東京 Tokyo
  (8phút
  thông qua đào tạo 東京 Tokyo thông qua đào tạo 佐倉 Sakura(Chiba) thông qua đào tạo 成田 Narita
  JR成田線快速(成田-成田空港) JR Narita Line Rapid(Narita-Narita Airport)
  Hướng đến 成田空港(成田第1ターミナル) Narita Airport Terminal 1
  (8phút
  JPY 1.520
  Ghế Đặt Trước : JPY 0
  Khoang Hạng Nhất : JPY 800
  22:44 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
cntlog