2020/09/27  20:28  khởi hành
1
06:13 - 10:23
4h10phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. flight
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
2
06:13 - 10:33
4h20phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. flight
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 
3
06:13 - 10:33
4h20phút
Số lần chuyển: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 12. flight
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
 18. walk
 19.  > 
 20. train
 21.  > 
 22. train
 23.  > 
4
08:36 - 12:13
3h37phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. flight
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. walk
 17.  > 
 18. train
 19.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:13 - 10:23
  4h10phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. flight
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  06:13 余戸 Yogo(Ehime)
  伊予鉄道郡中線 Iyo Railway Gunchu Line
  Hướng đến 松山市 Matsuyamashi
  (7phút
  JPY 220
  06:20 06:41 松山市 Matsuyamashi
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (17phút
  JPY 410
  06:58 07:30 松山空港 Matsuyama Airport
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h25phút
  JPY 35.800
  08:55 09:00 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  Đi bộ( 10phút
  09:10 09:12 羽田空港第1・第2ターミナル Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  京急空港線エアポート急行 Keikyu Airport Line Airport Express
  Hướng đến 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  (13phút
  thông qua đào tạo 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (13phút
  thông qua đào tạo 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線 Toei Asakusa Line
  Hướng đến 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (15phút
  09:56 09:56 東日本橋 Higashi-nihombashi
  Đi bộ( 7phút
  10:03 10:04 馬喰横山 Bakuro-yokoyama
  都営新宿線 Toei Shinjuku Line
  Hướng đến Motoyawata(Toei Shinjuku Line) 
  (19phút
  JPY 610
  10:23 瑞江 Mizue
 2. 2
  06:13 - 10:33
  4h20phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. flight
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  06:13 余戸 Yogo(Ehime)
  伊予鉄道郡中線 Iyo Railway Gunchu Line
  Hướng đến 松山市 Matsuyamashi
  (7phút
  JPY 220
  06:20 06:41 松山市 Matsuyamashi
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (17phút
  JPY 410
  06:58 07:40 松山空港 Matsuyama Airport
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h25phút
  JPY 35.800
  09:05 09:10 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  Đi bộ( 10phút
  09:20 09:23 羽田空港第1・第2ターミナル Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  京急空港線エアポート急行 Keikyu Airport Line Airport Express
  Hướng đến 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  (12phút
  thông qua đào tạo 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線エアポート急行 Keikyu Main Line Airport Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (14phút
  thông qua đào tạo 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線 Toei Asakusa Line
  Hướng đến 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (15phút
  10:05 10:05 東日本橋 Higashi-nihombashi
  Đi bộ( 7phút
  10:12 10:14 馬喰横山 Bakuro-yokoyama
  都営新宿線 Toei Shinjuku Line
  Hướng đến Motoyawata(Toei Shinjuku Line) 
  (19phút
  JPY 610
  10:33 瑞江 Mizue
 3. 3
  06:13 - 10:33
  4h20phút
  Số lần chuyển: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  12. flight
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  18. walk
  19.  > 
  20. train
  21.  > 
  22. train
  23.  > 
  06:13 余戸 Yogo(Ehime)
  伊予鉄道郡中線 Iyo Railway Gunchu Line
  Hướng đến 松山市 Matsuyamashi
  (7phút
  JPY 220
  06:20 06:20 松山市 Matsuyamashi
  Đi bộ( 5phút
  06:25 06:30 松山市駅前 Matsuyamashi-eki-mae
  Iyo Railway City Line 1
  Hướng đến 南堀端 Minamihoribata
  (9phút
  JPY 160
  06:39 06:39 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Đi bộ( 2phút
  06:41 07:05 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (15phút
  JPY 310
  07:20 07:40 松山空港 Matsuyama Airport
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h25phút
  JPY 35.800
  09:05 09:10 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  Đi bộ( 10phút
  09:20 09:22 羽田空港第1ターミナル(モノレール) Haneda Airport Terminal 1(Monorail)
  東京モノレール区間快速 Tokyo Monorail Rapid
  Hướng đến 浜松町 Hamamatsucho
  (20phút
  JPY 500
  09:42 09:42 浜松町 Hamamatsucho
  Đi bộ( 9phút
  09:51 09:57 大門(東京都) Daimon(Tokyo)
  都営大江戸線 Toei Oedo Line
  Hướng đến Ryogoku(Oedo Line) 
  (15phút
  10:12 10:17 森下(東京都) Morishita(Tokyo)
  都営新宿線 Toei Shinjuku Line
  Hướng đến Motoyawata(Toei Shinjuku Line) 
  (16phút
  JPY 330
  10:33 瑞江 Mizue
 4. 4
  08:36 - 12:13
  3h37phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. flight
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. walk
  17.  > 
  18. train
  19.  > 
  08:36 余戸 Yogo(Ehime)
  伊予鉄道郡中線 Iyo Railway Gunchu Line
  Hướng đến 松山市 Matsuyamashi
  (7phút
  JPY 220
  08:43 08:55 松山市 Matsuyamashi
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (17phút
  JPY 410
  09:12 09:30 松山空港 Matsuyama Airport
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h25phút
  JPY 35.800
  10:55 11:00 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  Đi bộ( 10phút
  11:10 11:11 羽田空港第1・第2ターミナル Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  京急空港線快特 Keikyu Airport Line Rapid Ltd. Express
  Hướng đến 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  (8phút
  thông qua đào tạo 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 泉岳寺 Sengakuji
  (10phút
  thông qua đào tạo 泉岳寺 Sengakuji
  都営浅草線 Toei Asakusa Line
  Hướng đến 押上[スカイツリー前] Oshiage(SKYTREE)
  (15phút
  11:44 11:44 東日本橋 Higashi-nihombashi
  Đi bộ( 7phút
  11:51 11:54 馬喰横山 Bakuro-yokoyama
  都営新宿線 Toei Shinjuku Line
  Hướng đến Motoyawata(Toei Shinjuku Line) 
  (19phút
  JPY 610
  12:13 瑞江 Mizue
cntlog