1
08:20 - 09:05
45phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
2
08:20 - 09:40
1h20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
08:11 - 10:05
1h54phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  08:20 - 09:05
  45phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  08:20 米子空港 Yonago Airport(Airport)
  連絡バス(米子空港-松江) Bus(Yonago Airport-Matsue)
  Hướng đến 松江 Matsue
  (45phút
  JPY 990
  09:05 松江 Matsue
 2. 2
  08:20 - 09:40
  1h20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:20 米子空港 Yonago Airport(Airport)
  連絡バス(米子空港-米子) Bus(Yonago Airport-Yonago)
  Hướng đến 米子 Yonago
  (28phút
  JPY 590
  08:48 09:17 米子 Yonago
  やくも Yakumo
  Hướng đến 松江 Matsue
  (23phút
  JPY 510
  Ghế Đặt Trước : JPY 760
  Ghế Tự do : JPY 1.090
  Khoang Hạng Nhất : JPY 2.060
  09:40 松江 Matsue
 3. 3
  08:11 - 10:05
  1h54phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:11 米子空港 Yonago Airport(Airport)
  Đi bộ( 11phút
  08:22 08:25 米子空港(境線) Yonago Airport(Sakai Line)
  JR境線 JR Sakai Line
  Hướng đến 米子 Yonago
  (32phút
  08:57 09:36 米子 Yonago
  JR山陰本線(米子-幡生) JR San'in Main Line(Yonago-Hatabu)
  Hướng đến 松江 Matsue
  (29phút
  JPY 770
  10:05 松江 Matsue
cntlog