1
12:30 - 12:39
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:35 - 12:44
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:30 - 12:39
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:30 福岡空港 Fukuoka Airport
  福岡市営空港線 Fukuoka City Subway Line 1
  Hướng đến 姪浜 Meinohama
  (9phút
  JPY 260
  12:39 中洲川端 Nakasukawabata
 2. 2
  12:35 - 12:44
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:35 福岡空港 Fukuoka Airport
  福岡市営空港線 Fukuoka City Subway Line 1
  Hướng đến 姪浜 Meinohama
  (9phút
  JPY 260
  12:44 中洲川端 Nakasukawabata
cntlog