2020/07/13  05:41  khởi hành
1
06:57 - 09:11
2h14phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
06:12 - 09:11
2h59phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:08 - 09:11
3h3phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
05:51 - 09:11
3h20phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:57 - 09:11
  2h14phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:57 八王子 Hachioji
  JR中央線快速 JR Chuo Line Rapid
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (19phút
  07:16 07:22 西国分寺 Nishi-Kokubunji 07:50 07:57 武蔵浦和 Musashi-Urawa
  JR埼京線通勤快速 JR Saikyo Line Commuter Rapid
  Hướng đến 大宮(埼玉県) Omiya(Saitama)
  (7phút
  08:04 08:10 大宮(埼玉県) Omiya(Saitama)
  やまびこ Shinkansen Yamabiko
  Hướng đến 仙台 Sendai(Miyagi)
  (1h1phút
  JPY 3.740
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.640
  Ghế Tự do : JPY 3.170
  Khoang Hạng Nhất : JPY 4.740
  Gran Class B Thượng Hạng loại (Không có người phục vụ) : JPY 7.890
  09:11 新白河 Shin-shirakawa
 2. 2
  06:12 - 09:11
  2h59phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:12 八王子 Hachioji
  JR中央線快速 JR Chuo Line Rapid
  Hướng đến 新宿 Shinjuku
  (1h15phút
  07:27 07:44 東京 Tokyo
  やまびこ Shinkansen Yamabiko
  Hướng đến 仙台 Sendai(Miyagi)
  (1h27phút
  JPY 3.740
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.850
  Ghế Tự do : JPY 3.380
  Khoang Hạng Nhất : JPY 4.950
  Gran Class B Thượng Hạng loại (Không có người phục vụ) : JPY 8.100
  09:11 新白河 Shin-shirakawa
 3. 3
  06:08 - 09:11
  3h3phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:08 八王子 Hachioji thông qua đào tạo 高麗川 Komagawa
  JR川越線 JR Kawagoe Line
  Hướng đến 川越 Kawagoe
  (19phút
  07:17 07:20 川越 Kawagoe
  JR川越線通勤快速 JR Kawagoe Line Commuter Rapid
  Hướng đến 大宮(埼玉県) Omiya(Saitama)
  (23phút
  07:43 08:10 大宮(埼玉県) Omiya(Saitama)
  やまびこ Shinkansen Yamabiko
  Hướng đến 仙台 Sendai(Miyagi)
  (1h1phút
  JPY 3.740
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.640
  Ghế Tự do : JPY 3.170
  Khoang Hạng Nhất : JPY 4.740
  Gran Class B Thượng Hạng loại (Không có người phục vụ) : JPY 7.890
  09:11 新白河 Shin-shirakawa
 4. 4
  05:51 - 09:11
  3h20phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  05:51 八王子 Hachioji thông qua đào tạo 高麗川 Komagawa
  JR川越線 JR Kawagoe Line
  Hướng đến 川越 Kawagoe
  (28phút
  07:01 07:20 川越 Kawagoe
  JR川越線通勤快速 JR Kawagoe Line Commuter Rapid
  Hướng đến 大宮(埼玉県) Omiya(Saitama)
  (23phút
  07:43 08:10 大宮(埼玉県) Omiya(Saitama)
  やまびこ Shinkansen Yamabiko
  Hướng đến 仙台 Sendai(Miyagi)
  (1h1phút
  JPY 3.740
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.640
  Ghế Tự do : JPY 3.170
  Khoang Hạng Nhất : JPY 4.740
  Gran Class B Thượng Hạng loại (Không có người phục vụ) : JPY 7.890
  09:11 新白河 Shin-shirakawa
cntlog