2021/06/16  03:30  khởi hành
1
05:43 - 05:48
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:29 - 06:36
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
07:04 - 07:12
8phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:43 - 05:48
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:43 茶屋町 Chayamachi
  マリンライナー Marine Liner
  Hướng đến 児島 Kojima
  (5phút
  JPY 190
  05:48 木見 Kimi
 2. 2
  06:29 - 06:36
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:29 茶屋町 Chayamachi
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島) JR Setoohashi Line(Okayama-Kojima)
  Hướng đến 児島 Kojima
  (7phút
  JPY 190
  06:36 木見 Kimi
 3. 3
  07:04 - 07:12
  8phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:04 茶屋町 Chayamachi
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島) JR Setoohashi Line(Okayama-Kojima)
  Hướng đến 児島 Kojima
  (8phút
  JPY 190
  07:12 木見 Kimi
cntlog