1
06:21 - 10:50
4h29phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
06:21 - 10:50
4h29phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
06:21 - 10:50
4h29phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:21 - 10:50
  4h29phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:21 大聖寺 Daishoji
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (13phút
  06:34 06:48 芦原温泉 Awaraonsen
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (1h49phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.100
  Ghế Tự do : JPY 1.260
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.900
  08:37 08:49 京都 Kyoto
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 博多 Hakata
  (1h1phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 3.400
  Ghế Tự do : JPY 4.050
  Khoang Hạng Nhất : JPY 7.910
  09:50 10:04 岡山 Okayama
  やくも Yakumo
  Hướng đến 福山 Fukuyama
  (11phút
  JPY 6.930
  Ghế Đặt Trước : JPY 760
  Ghế Tự do : JPY 1.090
  Khoang Hạng Nhất : JPY 2.060
  10:15 10:15 倉敷 Kurashiki
  Đi bộ( 6phút
  10:21 10:40 倉敷市 Kurashikishi
  水島臨海鉄道 Mizushimarinkai Railway
  Hướng đến 三菱自工前 Mitsubishijiko-mae
  (10phút
  JPY 250
  10:50 福井(岡山県) Fukui(Okayama)
 2. 2
  06:21 - 10:50
  4h29phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:21 大聖寺 Daishoji
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (13phút
  06:34 06:48 芦原温泉 Awaraonsen
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (1h49phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.100
  Ghế Tự do : JPY 1.260
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.900
  08:37 08:49 京都 Kyoto
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 博多 Hakata
  (1h1phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 3.400
  Ghế Tự do : JPY 4.050
  Khoang Hạng Nhất : JPY 7.910
  09:50 10:07 岡山 Okayama
  JR山陽本線(岡山-下関) JR San'yo Main Line(Okayama-Shimonoseki)
  Hướng đến 福山 Fukuyama
  (17phút
  JPY 6.930
  10:24 10:24 倉敷 Kurashiki
  Đi bộ( 6phút
  10:30 10:40 倉敷市 Kurashikishi
  水島臨海鉄道 Mizushimarinkai Railway
  Hướng đến 三菱自工前 Mitsubishijiko-mae
  (10phút
  JPY 250
  10:50 福井(岡山県) Fukui(Okayama)
 3. 3
  06:21 - 10:50
  4h29phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:21 大聖寺 Daishoji
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (13phút
  06:34 06:48 芦原温泉 Awaraonsen
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (2h13phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.210
  Ghế Tự do : JPY 1.370
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.400
  09:01 09:14 新大阪 Shin-osaka
  ひかり Bullet Train Hikari
  Hướng đến 博多 Hakata
  (49phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.530
  Ghế Tự do : JPY 2.860
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.330
  10:03 10:14 岡山 Okayama
  JR伯備線 JR Hakubi Line
  Hướng đến 福山 Fukuyama
  (17phút
  JPY 6.930
  10:31 10:31 倉敷 Kurashiki
  Đi bộ( 6phút
  10:37 10:40 倉敷市 Kurashikishi
  水島臨海鉄道 Mizushimarinkai Railway
  Hướng đến 三菱自工前 Mitsubishijiko-mae
  (10phút
  JPY 250
  10:50 福井(岡山県) Fukui(Okayama)
cntlog