1
07:57 - 12:30
4h33phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
07:57 - 12:30
4h33phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
08:58 - 13:10
4h12phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
07:57 - 13:10
5h13phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:57 - 12:30
  4h33phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  07:57 大聖寺 Daishoji
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (30phút
  08:27 08:48 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (1h23phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 930
  Ghế Tự do : JPY 1.190
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.730
  10:11 10:23 京都 Kyoto
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 博多 Hakata
  (59phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 3.400
  Ghế Tự do : JPY 4.250
  Khoang Hạng Nhất : JPY 7.910
  11:22 11:41 岡山 Okayama
  JR伯備線 JR Hakubi Line
  Hướng đến 福山 Fukuyama
  (17phút
  JPY 6.930
  11:58 11:58 倉敷 Kurashiki
  Đi bộ( 6phút
  12:04 12:20 倉敷市 Kurashikishi
  水島臨海鉄道 Mizushimarinkai Railway
  Hướng đến 三菱自工前 Mitsubishijiko-mae
  (10phút
  JPY 250
  12:30 福井(岡山県) Fukui(Okayama)
 2. 2
  07:57 - 12:30
  4h33phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  07:57 大聖寺 Daishoji
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (30phút
  08:27 08:48 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (1h23phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 930
  Ghế Tự do : JPY 1.190
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.730
  10:11 10:23 京都 Kyoto
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 博多 Hakata
  (59phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 3.400
  Ghế Tự do : JPY 4.250
  Khoang Hạng Nhất : JPY 7.910
  11:22 11:47 岡山 Okayama
  JR山陽本線(岡山-下関) JR San'yo Main Line(Okayama-Shimonoseki)
  Hướng đến 福山 Fukuyama
  (17phút
  JPY 6.930
  12:04 12:04 倉敷 Kurashiki
  Đi bộ( 6phút
  12:10 12:20 倉敷市 Kurashikishi
  水島臨海鉄道 Mizushimarinkai Railway
  Hướng đến 三菱自工前 Mitsubishijiko-mae
  (10phút
  JPY 250
  12:30 福井(岡山県) Fukui(Okayama)
 3. 3
  08:58 - 13:10
  4h12phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  08:58 大聖寺 Daishoji
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (32phút
  09:30 09:45 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (1h24phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 930
  Ghế Tự do : JPY 1.190
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.730
  11:09 11:23 京都 Kyoto
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 博多 Hakata
  (59phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 3.400
  Ghế Tự do : JPY 4.250
  Khoang Hạng Nhất : JPY 7.910
  12:22 12:30 岡山 Okayama
  JR山陽本線(岡山-下関) JR San'yo Main Line(Okayama-Shimonoseki)
  Hướng đến 福山 Fukuyama
  (17phút
  JPY 6.930
  12:47 12:47 倉敷 Kurashiki
  Đi bộ( 6phút
  12:53 13:00 倉敷市 Kurashikishi
  水島臨海鉄道 Mizushimarinkai Railway
  Hướng đến 三菱自工前 Mitsubishijiko-mae
  (10phút
  JPY 250
  13:10 福井(岡山県) Fukui(Okayama)
 4. 4
  07:57 - 13:10
  5h13phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  07:57 大聖寺 Daishoji
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (12phút
  08:09 08:25 芦原温泉 Awaraonsen
  しらさぎ Shirasagi
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (1h19phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.860
  Ghế Tự do : JPY 2.390
  Khoang Hạng Nhất : JPY 4.660
  09:44 09:50 米原 Maibara
  JR Tokaido San'yo Main Line Special Rapid
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (1h18phút
  11:08 11:18 新大阪 Shin-osaka
  さくら Sakura
  Hướng đến 博多 Hakata
  (49phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.530
  Ghế Tự do : JPY 3.060
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.330
  12:07 12:30 岡山 Okayama
  JR山陽本線(岡山-下関) JR San'yo Main Line(Okayama-Shimonoseki)
  Hướng đến 福山 Fukuyama
  (17phút
  JPY 6.930
  12:47 12:47 倉敷 Kurashiki
  Đi bộ( 6phút
  12:53 13:00 倉敷市 Kurashikishi
  水島臨海鉄道 Mizushimarinkai Railway
  Hướng đến 三菱自工前 Mitsubishijiko-mae
  (10phút
  JPY 250
  13:10 福井(岡山県) Fukui(Okayama)
cntlog