2020/08/04  21:26  khởi hành
1
21:30 - 23:09
1h39phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:26 - 23:09
1h43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
22:04 - 23:37
1h33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  21:30 - 23:09
  1h39phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:30 大崎 Osaki
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 品川 Shinagawa
  (16phút
  21:46 21:53 東京 Tokyo
  JR総武本線通勤快速(東京-銚子) JR Sobu Main Line Commuter Rapid(Tokyo-Choshi)
  Hướng đến 千葉 Chiba
  (33phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 0
  Khoang Hạng Nhất : JPY 780
  22:26 22:32 千葉 Chiba
  JR内房線 JR Uchibo Line
  Hướng đến 木更津 Kisarazu
  (37phút
  JPY 1.340
  23:09 巌根 Iwane
 2. 2
  21:26 - 23:09
  1h43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:26 大崎 Osaki
  りんかい線 Rinkai Line
  Hướng đến 新木場 Shin-kiba
  (20phút
  JPY 400
  21:46 21:55 新木場 Shin-kiba
  JR京葉線 JR Keiyo Line
  Hướng đến 舞浜 Maihama
  (42phút
  22:37 22:41 蘇我 Soga
  JR内房線 JR Uchibo Line
  Hướng đến 木更津 Kisarazu
  (28phút
  JPY 1.170
  23:09 巌根 Iwane
 3. 3
  22:04 - 23:37
  1h33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:04 大崎 Osaki
  りんかい線 Rinkai Line
  Hướng đến 新木場 Shin-kiba
  (19phút
  JPY 400
  22:23 22:30 新木場 Shin-kiba
  JR京葉線快速 JR Keiyo Line Rapid
  Hướng đến 舞浜 Maihama
  (36phút
  thông qua đào tạo 蘇我 Soga
  JR内房線快速 JR Uchibo Line Rapid
  Hướng đến 木更津 Kisarazu
  (27phút
  JPY 1.170
  23:37 巌根 Iwane
cntlog