2020/07/14  13:38  khởi hành
1
13:49 - 14:22
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
13:44 - 14:22
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
14:02 - 14:32
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
13:42 - 14:32
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  13:49 - 14:22
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:49 浅草 Asakusa(Tokyo)
  都営浅草線快特 Toei Asakusa Line Rapid Express
  Hướng đến 西馬込 Nishi-magome
  (21phút
  JPY 280
  thông qua đào tạo 泉岳寺 Sengakuji
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (10phút
  14:20 14:21 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (1phút
  JPY 250
  14:22 雑色 Zoshiki
 2. 2
  13:44 - 14:22
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:44 浅草 Asakusa(Tokyo)
  都営浅草線快特 Toei Asakusa Line Rapid Express
  Hướng đến 西馬込 Nishi-magome
  (21phút
  JPY 280
  thông qua đào tạo 泉岳寺 Sengakuji
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (9phút
  14:14 14:21 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (1phút
  JPY 250
  14:22 雑色 Zoshiki
 3. 3
  14:02 - 14:32
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:02 浅草 Asakusa(Tokyo)
  都営浅草線エアポート快特 Toei Asakusa Line Airport Rapid Express
  Hướng đến 西馬込 Nishi-magome
  (17phút
  JPY 280
  thông qua đào tạo 泉岳寺 Sengakuji
  京急本線快特 Keikyu Main Line Rapid Limited Express
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (10phút
  14:30 14:31 京急蒲田 Keikyu-Kamata
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (1phút
  JPY 250
  14:32 雑色 Zoshiki
 4. 4
  13:42 - 14:32
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  13:42 浅草 Asakusa(Tokyo)
  都営浅草線エアポート快特 Toei Asakusa Line Airport Rapid Express
  Hướng đến 西馬込 Nishi-magome
  (17phút
  JPY 280
  thông qua đào tạo 泉岳寺 Sengakuji 14:02 14:09 品川 Shinagawa
  京急本線 Keikyu Main Line
  Hướng đến 浦賀 Uraga
  (23phút
  JPY 250
  14:32 雑色 Zoshiki
cntlog