2020/07/17  02:52  khởi hành
1
05:25 - 05:48
23phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:20 - 06:44
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:25 - 05:48
  23phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:25 新白河 Shin-shirakawa
  JR東北本線(黒磯-盛岡) JR Tohoku Main Line(Kuroiso-Morioka)
  Hướng đến 黒磯 Kuroiso
  (23phút
  JPY 420
  05:48 黒磯 Kuroiso
 2. 2
  06:20 - 06:44
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:20 新白河 Shin-shirakawa
  JR東北本線(黒磯-盛岡) JR Tohoku Main Line(Kuroiso-Morioka)
  Hướng đến 黒磯 Kuroiso
  (24phút
  JPY 420
  06:44 黒磯 Kuroiso
cntlog