2020/08/04  21:31  khởi hành
1
21:37 - 22:07
30phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:32 - 22:07
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
21:32 - 22:11
39phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  21:37 - 22:07
  30phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:37 新宿 Shinjuku
  JR中央線通勤快速 JR Chuo Line Commuter Rapid
  Hướng đến 八王子 Hachioji
  (30phút
  JPY 480
  22:07 立川 Tachikawa
 2. 2
  21:32 - 22:07
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:32 新宿 Shinjuku
  JR中央線快速 JR Chuo Line Rapid
  Hướng đến 八王子 Hachioji
  (27phút
  21:59 22:01 国分寺 Kokubunji
  JR中央線通勤快速 JR Chuo Line Commuter Rapid
  Hướng đến 八王子 Hachioji
  (6phút
  JPY 480
  22:07 立川 Tachikawa
 3. 3
  21:32 - 22:11
  39phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:32 新宿 Shinjuku
  JR中央線快速 JR Chuo Line Rapid
  Hướng đến 八王子 Hachioji
  (39phút
  JPY 480
  22:11 立川 Tachikawa
cntlog