2019/09/18  10:01  khởi hành
1
10:11 - 12:30
2h19phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:07 - 12:30
2h23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
10:01 - 12:30
2h29phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
10:50 - 12:38
1h48phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:11 - 12:30
  2h19phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:11 上野 Ueno
  JR上野東京ライン JR Ueno Tokyo Line
  Hướng đến 東京 Tokyo
  (5phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 0
  Khoang Hạng Nhất : JPY 770
  10:16 10:26 東京 Tokyo
  こだま Bullet Train Kodama
  Hướng đến 名古屋 Nagoya
  (1h24phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.480
  Ghế Tự do : JPY 2.800
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.230
  11:50 12:03 静岡 Shizuoka
  JR東海道本線(熱海-米原) JR Tokaido Main Line(Atami-Maibara)
  Hướng đến 浜松 Hamamatsu
  (27phút
  JPY 3.670
  12:30 島田(静岡県) Shimada
 2. 2
  10:07 - 12:30
  2h23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:07 上野 Ueno 10:15 10:26 東京 Tokyo
  こだま Bullet Train Kodama
  Hướng đến 名古屋 Nagoya
  (1h24phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.480
  Ghế Tự do : JPY 2.800
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.230
  11:50 12:03 静岡 Shizuoka
  JR東海道本線(熱海-米原) JR Tokaido Main Line(Atami-Maibara)
  Hướng đến 浜松 Hamamatsu
  (27phút
  JPY 3.670
  12:30 島田(静岡県) Shimada
 3. 3
  10:01 - 12:30
  2h29phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:01 上野 Ueno
  JR山手線 JR Yamanote Line
  Hướng đến 東京 Tokyo
  (9phút
  10:10 10:26 東京 Tokyo
  こだま Bullet Train Kodama
  Hướng đến 名古屋 Nagoya
  (1h24phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.480
  Ghế Tự do : JPY 2.800
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.230
  11:50 12:03 静岡 Shizuoka
  JR東海道本線(熱海-米原) JR Tokaido Main Line(Atami-Maibara)
  Hướng đến 浜松 Hamamatsu
  (27phút
  JPY 3.670
  12:30 島田(静岡県) Shimada
 4. 4
  10:50 - 12:38
  1h48phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:50 上野 Ueno
  JR上野東京ライン JR Ueno Tokyo Line
  Hướng đến 東京 Tokyo
  (5phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 0
  Khoang Hạng Nhất : JPY 770
  10:55 11:03 東京 Tokyo
  ひかり Bullet Train Hikari
  Hướng đến 名古屋 Nagoya
  (1h0phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.480
  Ghế Tự do : JPY 2.800
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.230
  12:03 12:10 静岡 Shizuoka
  JR東海道本線(熱海-米原) JR Tokaido Main Line(Atami-Maibara)
  Hướng đến 浜松 Hamamatsu
  (28phút
  JPY 3.670
  12:38 島田(静岡県) Shimada
cntlog