1
19:39 - 20:09
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
19:43 - 20:45
1h2phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
19:45 - 21:07
1h22phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
4
19:46 - 21:22
1h36phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:39 - 20:09
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:39 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  さくら Sakura
  Hướng đến 博多 Hakata
  (16phút
  JPY 1.170
  Ghế Đặt Trước : JPY 990
  Ghế Tự do : JPY 2.290
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.060
  19:55 20:04 博多 Hakata
  Fukuoka City Subway Kuko Line
  Hướng đến 福岡空港 Fukuoka Airport
  (5phút
  JPY 260
  20:09 福岡空港 Fukuoka Airport
 2. 2
  19:43 - 20:45
  1h2phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:43 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  ソニック Sonic
  Hướng đến 博多 Hakata
  (47phút
  JPY 1.310
  Ghế Đặt Trước : JPY 520
  Ghế Tự do : JPY 1.050
  Khoang Hạng Nhất : JPY 1.570
  20:30 20:39 博多 Hakata
  Fukuoka City Subway Kuko Line
  Hướng đến 福岡空港 Fukuoka Airport
  (6phút
  JPY 260
  20:45 福岡空港 Fukuoka Airport
 3. 3
  19:45 - 21:07
  1h22phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  19:45 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  連絡バス(福岡空港-小倉) Bus(Fukuoka Airport-Kokura)
  Hướng đến 福岡空港 Fukuoka Airport
  (1h22phút
  JPY 1.230
  21:07 福岡空港 Fukuoka Airport
 4. 4
  19:46 - 21:22
  1h36phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:46 小倉(福岡県) Kokura(Fukuoka)
  JR Kagoshima Main Line Regional Rapid(Mojiko-Yatsushiro)
  Hướng đến 博多 Hakata
  (1h19phút
  JPY 1.310
  21:05 21:16 博多 Hakata
  Fukuoka City Subway Kuko Line
  Hướng đến 福岡空港 Fukuoka Airport
  (6phút
  JPY 260
  21:22 福岡空港 Fukuoka Airport
cntlog