2020/07/13  14:52  khởi hành
1
15:04 - 19:16
4h12phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
15:30 - 19:23
3h53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
15:30 - 22:11
6h41phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  15:04 - 19:16
  4h12phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:04 出雲市 Izumoshi
  スーパーおき Super Oki
  Hướng đến 津和野 Tsuwano
  (3h31phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.210
  Ghế Tự do : JPY 1.470
  18:35 18:46 新山口 Shin-yamaguchi
  みずほ Mizuho
  Hướng đến 新大阪 Shin-osaka
  (30phút
  JPY 6.380
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.530
  Ghế Tự do : JPY 3.270
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.540
  19:16 広島 Hiroshima
 2. 2
  15:30 - 19:23
  3h53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:30 出雲市 Izumoshi
  やくも Yakumo
  Hướng đến 岡山 Okayama
  (3h9phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.210
  Ghế Tự do : JPY 1.470
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.400
  18:39 18:48 岡山 Okayama
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 博多 Hakata
  (35phút
  JPY 6.050
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.530
  Ghế Tự do : JPY 3.270
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.540
  19:23 広島 Hiroshima
 3. 3
  15:30 - 22:11
  6h41phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:30 出雲市 Izumoshi
  やくも Yakumo
  Hướng đến 新見 Niimi
  (2h7phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.860
  Ghế Tự do : JPY 2.390
  Khoang Hạng Nhất : JPY 4.660
  17:37 17:54 新見 Niimi
  JR伯備線 JR Hakubi Line
  Hướng đến 備中高梁 Bitsuchutakahashi
  (1h9phút
  19:03 19:11 倉敷 Kurashiki 20:29 20:57 三原 Mihara
  JR山陽本線(岡山-下関) JR San'yo Main Line(Okayama-Shimonoseki)
  Hướng đến 広島 Hiroshima
  (1h14phút
  JPY 6.050
  22:11 広島 Hiroshima
cntlog