1
19:10 - 20:08
58phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
19:10 - 20:28
1h18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:10 - 20:08
  58phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:10 出雲空港 Izumo Airport
  連絡バス(出雲空港-出雲市) Bus(Izumo Airport-Izumoshi)
  Hướng đến 出雲市 Izumoshi
  (18phút
  JPY 460
  19:28 19:47 直江 Naoe 20:08 玉造温泉 Tamatsukurionsen
 2. 2
  19:10 - 20:28
  1h18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:10 出雲空港 Izumo Airport
  連絡バス(出雲空港-松江) Bus(Izumo Airport-Matsue)
  Hướng đến 松江しんじ湖温泉 Matsueshinjikonsen
  (35phút
  JPY 1.030
  19:45 20:19 松江 Matsue 20:28 玉造温泉 Tamatsukurionsen
cntlog