1
05:20 - 06:35
1h15phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:44 - 06:46
1h2phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:20 - 06:53
1h33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
06:06 - 07:35
1h29phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:20 - 06:35
  1h15phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:20 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成本線快速 Keisei Main Line Rapid
  Hướng đến 京成成田 Keisei-Narita
  (7phút
  05:27 05:32 京成成田 Keisei-Narita
  モーニングライナー Morning Liner
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (1h3phút
  JPY 1.050
  Ghế Tự do : JPY 420
  06:35 京成上野 Keisei-Ueno
 2. 2
  05:44 - 06:46
  1h2phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:44 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成成田空港線アクセス特急 Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  Hướng đến 京成高砂 Keisei-Takasago
  (40phút
  JPY 1.000
  thông qua đào tạo 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成押上線アクセス特急 Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (2phút
  06:27 06:28 青砥 Aoto
  京成本線 Keisei Main Line
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (18phút
  JPY 270
  06:46 京成上野 Keisei-Ueno
 3. 3
  05:20 - 06:53
  1h33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:20 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成本線快速 Keisei Main Line Rapid
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (1h9phút
  thông qua đào tạo 京成高砂 Keisei-Takasago
  京成押上線快速 Keisei Oshiage Line Rapid
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (2phút
  06:32 06:35 青砥 Aoto
  京成本線 Keisei Main Line
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (18phút
  JPY 1.050
  06:53 京成上野 Keisei-Ueno
 4. 4
  06:06 - 07:35
  1h29phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:06 空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル) Narita Airport Terminal 2 3
  京成本線通勤特急 Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Hướng đến 京成上野 Keisei-Ueno
  (1h29phút
  JPY 1.050
  07:35 京成上野 Keisei-Ueno
cntlog