1
10:51 - 14:14
3h23phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
2
10:51 - 14:20
3h29phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. flight
 11.  > 
 12. bus
 13.  > 
 14. walk
 15.  > 
 16. train
 17.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:51 - 14:14
  3h23phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  10:51 錦糸町 Kinshicho
  JR中央総武線各停 JR Chuosobu Line Local
  Hướng đến 御茶ノ水 Ochanomizu
  (7phút
  10:58 11:03 秋葉原 Akihabara 11:11 11:16 浜松町 Hamamatsucho
  東京モノレール空港快速 Tokyo Monorail Airport Rapid
  Hướng đến 羽田空港第2ビル(モノレール) Haneda Airport Terminal 2(Tokyo)
  (16phút
  JPY 500
  11:32 11:32 羽田空港第1ビル(モノレール) Haneda Airport Terminal 1(Tokyo)
  Đi bộ( 2phút
  11:34 12:05 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h35phút
  JPY 35.800
  13:40 13:50 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (15phút
  JPY 310
  14:05 14:05 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  14:10 14:12 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 2
  Hướng đến 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
  (2phút
  JPY 160
  14:14 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
 2. 2
  10:51 - 14:20
  3h29phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. flight
  11.  > 
  12. bus
  13.  > 
  14. walk
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  10:51 錦糸町 Kinshicho
  JR中央総武線各停 JR Chuosobu Line Local
  Hướng đến 御茶ノ水 Ochanomizu
  (7phút
  10:58 11:03 秋葉原 Akihabara 11:11 11:16 浜松町 Hamamatsucho
  東京モノレール空港快速 Tokyo Monorail Airport Rapid
  Hướng đến 羽田空港第2ビル(モノレール) Haneda Airport Terminal 2(Tokyo)
  (16phút
  JPY 500
  11:32 11:32 羽田空港第1ビル(モノレール) Haneda Airport Terminal 1(Tokyo)
  Đi bộ( 2phút
  11:34 12:05 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h35phút
  JPY 35.800
  13:40 13:50 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (15phút
  JPY 310
  14:05 14:05 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  14:10 14:19 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 5
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (1phút
  JPY 160
  14:20 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
cntlog