2020/09/27  13:47  khởi hành
1
13:52 - 14:14
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:53 - 14:23
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  13:52 - 14:14
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:52 吉祥寺 Kichijoji
  京王井の頭線急行 Keio Inokashira Line Express
  Hướng đến 渋谷 Shibuya
  (9phút
  14:01 14:06 明大前 Meidai-mae
  京王線特急 Keio Line Special Express
  Hướng đến 京王八王子 Keio-hachioji
  (8phút
  JPY 250
  14:14 調布 Chofu(Tokyo)
 2. 2
  13:53 - 14:23
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:53 吉祥寺 Kichijoji
  京王井の頭線各停 Keio Inokashira Line Local
  Hướng đến 渋谷 Shibuya
  (18phút
  14:11 14:14 明大前 Meidai-mae
  京王線準特急 Keio Line Semi-Special Express
  Hướng đến 京王八王子 Keio-hachioji
  (9phút
  JPY 250
  14:23 調布 Chofu(Tokyo)
cntlog