2020/01/27  06:16  khởi hành
1
07:10 - 09:10
2h0phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
07:10 - 09:10
2h0phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
07:10 - 09:10
2h0phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:10 - 09:10
  2h0phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:10 岡山空港 Okayama Airport
  連絡バス(岡山空港-岡山) Bus(Okayama Airport-Okayama)
  Hướng đến 岡山 Okayama
  (30phút
  JPY 760
  07:40 07:55 岡山 Okayama
  マリンライナー Marine Liner
  Hướng đến 児島 Kojima
  (15phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 0
  Ghế Tự do : JPY 330
  Khoang Hạng Nhất : JPY 780
  08:10 08:41 茶屋町 Chayamachi
  JR宇野線 JR Uno Line
  Hướng đến 宇野 Uno
  (29phút
  JPY 590
  09:10 宇野 Uno
 2. 2
  07:10 - 09:10
  2h0phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:10 岡山空港 Okayama Airport
  連絡バス(岡山空港-岡山) Bus(Okayama Airport-Okayama)
  Hướng đến 岡山 Okayama
  (30phút
  JPY 760
  07:40 08:09 岡山 Okayama 08:29 08:41 茶屋町 Chayamachi
  JR宇野線 JR Uno Line
  Hướng đến 宇野 Uno
  (29phút
  JPY 590
  09:10 宇野 Uno
 3. 3
  07:10 - 09:10
  2h0phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:10 岡山空港 Okayama Airport
  連絡バス(岡山空港-岡山) Bus(Okayama Airport-Okayama)
  Hướng đến 岡山 Okayama
  (30phút
  JPY 760
  07:40 08:24 岡山 Okayama
  マリンライナー Marine Liner
  Hướng đến 児島 Kojima
  (14phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 0
  Ghế Tự do : JPY 330
  Khoang Hạng Nhất : JPY 780
  08:38 08:41 茶屋町 Chayamachi
  JR宇野線 JR Uno Line
  Hướng đến 宇野 Uno
  (29phút
  JPY 590
  09:10 宇野 Uno
cntlog