1
14:50 - 17:04
2h14phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
14:50 - 17:10
2h20phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
14:50 - 17:16
2h26phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
15:40 - 17:50
2h10phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  14:50 - 17:04
  2h14phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  14:50 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h35phút
  JPY 35.800
  16:25 16:40 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (15phút
  JPY 310
  16:55 16:55 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  17:00 17:02 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 2
  Hướng đến 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
  (2phút
  JPY 160
  17:04 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
 2. 2
  14:50 - 17:10
  2h20phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  14:50 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h35phút
  JPY 35.800
  16:25 16:40 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (15phút
  JPY 310
  16:55 16:55 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  17:00 17:09 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 5
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (1phút
  JPY 160
  17:10 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
 3. 3
  14:50 - 17:16
  2h26phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:50 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h35phút
  JPY 35.800
  16:25 16:40 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (24phút
  JPY 410
  17:04 17:15 松山市 Matsuyamashi
  伊予鉄道高浜線 Iyo Railway Takahama Line
  Hướng đến 高浜(愛媛県) Takahama(Ehime)
  (1phút
  JPY 160
  17:16 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
 4. 4
  15:40 - 17:50
  2h10phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  15:40 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h35phút
  JPY 35.800
  17:15 17:25 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (15phút
  JPY 310
  17:40 17:40 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  17:45 17:49 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 5
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (1phút
  JPY 160
  17:50 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
cntlog