1
11:00 - 14:04
3h4phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. flight
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
12:20 - 14:54
2h34phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
12:15 - 14:54
2h39phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
12:20 - 15:01
2h41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. flight
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  11:00 - 14:04
  3h4phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. flight
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  11:00 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 大阪空港[伊丹] Osaka Airport
  (1h5phút
  JPY 25.200
  12:05 12:30 大阪空港[伊丹] Osaka Airport
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (50phút
  JPY 19.000
  13:20 13:35 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (15phút
  JPY 310
  13:50 13:50 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  13:55 14:02 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 2
  Hướng đến 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
  (2phút
  JPY 160
  14:04 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
 2. 2
  12:20 - 14:54
  2h34phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:20 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h30phút
  JPY 35.800
  13:50 14:30 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (15phút
  JPY 310
  14:45 14:45 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  14:50 14:52 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 2
  Hướng đến 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
  (2phút
  JPY 160
  14:54 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
 3. 3
  12:15 - 14:54
  2h39phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:15 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h30phút
  JPY 35.800
  13:45 14:30 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (15phút
  JPY 310
  14:45 14:45 松山(愛媛県) Matsuyama(Ehime)
  Đi bộ( 5phút
  14:50 14:52 松山駅前 Matsuyama-eki-mae
  Iyo Railway City Line 2
  Hướng đến 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
  (2phút
  JPY 160
  14:54 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
 4. 4
  12:20 - 15:01
  2h41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. flight
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:20 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  JAL JAPAN AIRLINES
  Hướng đến 松山空港 Matsuyama Airport
  (1h30phút
  JPY 35.800
  13:50 14:30 松山空港 Matsuyama Airport
  連絡バス(松山空港-松山) Bus(Matsuyama Airport-Matsuyama)
  Hướng đến 道後温泉 Dogonsen
  (24phút
  JPY 410
  14:54 15:00 松山市 Matsuyamashi
  伊予鉄道高浜線 Iyo Railway Takahama Line
  Hướng đến 高浜(愛媛県) Takahama(Ehime)
  (1phút
  JPY 160
  15:01 大手町(愛媛県) Otemachi(Ehime)
cntlog