2021/01/24  05:50  khởi hành
1
05:52 - 06:10
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:07 - 06:29
22phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
06:20 - 06:39
19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:52 - 06:10
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:52 羽村 Hamura
  JR青梅線 JR Ome Line
  Hướng đến 立川 Tachikawa
  (18phút
  JPY 220
  06:10 立川 Tachikawa
 2. 2
  06:07 - 06:29
  22phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:07 羽村 Hamura
  JR青梅線 JR Ome Line
  Hướng đến 立川 Tachikawa
  (22phút
  JPY 220
  06:29 立川 Tachikawa
 3. 3
  06:20 - 06:39
  19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:20 羽村 Hamura
  JR青梅線 JR Ome Line
  Hướng đến 立川 Tachikawa
  (19phút
  JPY 220
  06:39 立川 Tachikawa
cntlog