1
06:07 - 11:10
5h3phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. bus
 5.  > 
 6. flight
 7.  > 
 8. flight
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
2
06:56 - 11:57
5h1phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
06:02 - 11:57
5h55phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
06:02 - 13:54
7h52phút
Số lần chuyển: 5
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:07 - 11:10
  5h3phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. bus
  5.  > 
  6. flight
  7.  > 
  8. flight
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  06:07 粟津(石川県) Awazu(Ishikawa)
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 金沢 Kanazawa
  (5phút
  JPY 190
  06:12 06:55 小松 Komatsu
  連絡バス(小松空港-小松) Bus(Komatsu Airport-Komatsu)
  Hướng đến 小松空港 Komatsu Airport
  (12phút
  JPY 270
  07:07 07:45 小松空港 Komatsu Airport
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  (1h10phút
  JPY 27.100
  08:55 09:25 羽田空港(空路) Haneda Airport(Tokyo)
  ANA All Nippon Airways
  Hướng đến 鳥取空港 Tottori Airport
  (1h15phút
  JPY 32.900
  10:40 10:50 鳥取空港 Tottori Airport
  連絡バス(鳥取空港-鳥取) Bus(Tottori Airport-Tottori)
  Hướng đến 鳥取 Tottori
  (20phút
  JPY 460
  11:10 鳥取 Tottori
 2. 2
  06:56 - 11:57
  5h1phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  06:56 粟津(石川県) Awazu(Ishikawa)
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (8phút
  07:04 07:15 加賀温泉 Kagaonsen
  しらさぎ Shirasagi
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (1h29phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 930
  Ghế Tự do : JPY 1.090
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.730
  08:44 08:53 米原 Maibara
  ひかり Bullet Train Hikari
  Hướng đến 新大阪 Shin-osaka
  (34phút
  09:27 09:32 新大阪 Shin-osaka
  こだま Bullet Train Kodama
  Hướng đến 博多 Hakata
  (43phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.530
  Ghế Tự do : JPY 2.860
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.330
  10:15 10:22 姫路 Himeji
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 岡山 Okayama
  (24phút
  thông qua đào tạo 上郡 Kamigori
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 智頭 Chizu
  (40phút
  thông qua đào tạo 智頭 Chizu
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 鳥取 Tottori
  (27phút
  JPY 7.920
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.630
  Ghế Tự do : JPY 2.060
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.560
  11:57 鳥取 Tottori
 3. 3
  06:02 - 11:57
  5h55phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:02 粟津(石川県) Awazu(Ishikawa)
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (1h53phút
  07:55 08:01 敦賀 Tsuruga
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (54phút
  thông qua đào tạo 京都 Kyoto
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 大阪 Osaka
  (26phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.860
  Ghế Tự do : JPY 2.190
  Khoang Hạng Nhất : JPY 4.660
  09:22 09:25 大阪 Osaka
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 姫路 Himeji
  (1h21phút
  thông qua đào tạo 上郡 Kamigori
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 智頭 Chizu
  (40phút
  thông qua đào tạo 智頭 Chizu
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 鳥取 Tottori
  (27phút
  JPY 7.920
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.630
  Ghế Tự do : JPY 3.060
  Khoang Hạng Nhất : JPY 6.060
  11:57 鳥取 Tottori
 4. 4
  06:02 - 13:54
  7h52phút
  Số lần chuyển: 5
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  06:02 粟津(石川県) Awazu(Ishikawa)
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (7phút
  06:09 06:16 加賀温泉 Kagaonsen
  しらさぎ Shirasagi
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (55phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.200
  Ghế Tự do : JPY 1.530
  Khoang Hạng Nhất : JPY 2.500
  07:11 07:49 敦賀 Tsuruga
  JR小浜線 JR Obama Line
  Hướng đến 小浜 Obama
  (1h55phút
  09:44 09:46 東舞鶴 Higashimaizuru
  JR舞鶴線 JR Maizuru Line
  Hướng đến 綾部 Ayabe
  (30phút
  thông qua đào tạo 綾部 Ayabe
  JR山陰本線(京都-米子) JR San'in Main Line(Kyoto-Yonago)
  Hướng đến 福知山 Fukuchiyama
  (11phút
  10:28 10:46 福知山 Fukuchiyama
  こうのとり Konotori
  Hướng đến 豊岡(兵庫県) Toyoka(Hyogo)
  (1h6phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 990
  Ghế Tự do : JPY 1.320
  Khoang Hạng Nhất : JPY 2.290
  11:52 11:56 城崎温泉 Kinosakionsen
  JR山陰本線(京都-米子) JR San'in Main Line(Kyoto-Yonago)
  Hướng đến 浜坂 Hamasaka
  (1h58phút
  JPY 6.380
  13:54 鳥取 Tottori
cntlog