1
16:02 - 21:31
5h29phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
15:17 - 22:30
7h13phút
Số lần chuyển: 6
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
3
17:26 - 22:42
5h16phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
16:02 - 22:42
6h40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:02 - 21:31
  5h29phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  16:02 粟津(石川県) Awazu(Ishikawa)
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (8phút
  16:10 16:24 加賀温泉 Kagaonsen
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (1h45phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.100
  Ghế Tự do : JPY 1.260
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.900
  18:09 18:24 京都 Kyoto
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 博多 Hakata
  (59phút
  JPY 6.930
  Ghế Đặt Trước : JPY 3.400
  Ghế Tự do : JPY 4.050
  Khoang Hạng Nhất : JPY 7.910
  19:23 19:46 岡山 Okayama
  スーパーいなば Super Inaba
  Hướng đến 相生(兵庫県) Aioi(Hyogo)
  (34phút
  thông qua đào tạo 上郡 Kamigori
  スーパーいなば Super Inaba
  Hướng đến 智頭 Chizu
  (40phút
  thông qua đào tạo 智頭 Chizu
  スーパーいなば Super Inaba
  Hướng đến 鳥取 Tottori
  (27phút
  JPY 2.840
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.630
  Ghế Tự do : JPY 2.060
  21:31 鳥取 Tottori
 2. 2
  15:17 - 22:30
  7h13phút
  Số lần chuyển: 6
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  15:17 粟津(石川県) Awazu(Ishikawa)
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (7phút
  15:24 15:45 加賀温泉 Kagaonsen
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (56phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.200
  Ghế Tự do : JPY 1.530
  Khoang Hạng Nhất : JPY 2.500
  16:41 16:45 敦賀 Tsuruga
  JR小浜線 JR Obama Line
  Hướng đến 小浜 Obama
  (2h1phút
  18:46 18:50 東舞鶴 Higashimaizuru
  JR舞鶴線 JR Maizuru Line
  Hướng đến 綾部 Ayabe
  (30phút
  19:20 19:24 綾部 Ayabe
  JR山陰本線(京都-米子) JR San'in Main Line(Kyoto-Yonago)
  Hướng đến 福知山 Fukuchiyama
  (12phút
  19:36 19:40 福知山 Fukuchiyama
  JR山陰本線快速(京都-米子) JR San'in Main Line Rapid(Kyoto-Yonago)
  Hướng đến 豊岡(兵庫県) Toyoka(Hyogo)
  (38phút
  20:18 20:38 和田山 Wadayama
  はまかぜ Hamakaze
  Hướng đến 豊岡(兵庫県) Toyoka(Hyogo)
  (1h52phút
  JPY 6.380
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.860
  Ghế Tự do : JPY 2.190
  22:30 鳥取 Tottori
 3. 3
  17:26 - 22:42
  5h16phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  17:26 粟津(石川県) Awazu(Ishikawa)
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (42phút
  18:08 18:15 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (1h23phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 930
  Ghế Tự do : JPY 1.090
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.730
  19:38 20:10 京都 Kyoto
  のぞみ Bullet Train Nozomi
  Hướng đến 博多 Hakata
  (44phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.530
  Ghế Tự do : JPY 3.180
  Khoang Hạng Nhất : JPY 5.650
  20:54 21:08 姫路 Himeji
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 岡山 Okayama
  (22phút
  thông qua đào tạo 上郡 Kamigori
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 智頭 Chizu
  (42phút
  thông qua đào tạo 智頭 Chizu
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 鳥取 Tottori
  (28phút
  JPY 7.920
  Ghế Đặt Trước : JPY 1.630
  Ghế Tự do : JPY 2.060
  Khoang Hạng Nhất : JPY 3.560
  22:42 鳥取 Tottori
 4. 4
  16:02 - 22:42
  6h40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  16:02 粟津(石川県) Awazu(Ishikawa)
  JR北陸本線 JR Hokuriku Main Line
  Hướng đến 福井(福井県) Fukui(Fukui)
  (8phút
  16:10 16:58 加賀温泉 Kagaonsen
  サンダーバード Thunderbird
  Hướng đến 京都 Kyoto
  (2h23phút
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.420
  Ghế Tự do : JPY 2.750
  Khoang Hạng Nhất : JPY 6.610
  19:21 20:06 大阪 Osaka
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 姫路 Himeji
  (1h24phút
  thông qua đào tạo 上郡 Kamigori
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 智頭 Chizu
  (42phút
  thông qua đào tạo 智頭 Chizu
  スーパーはくと Super Hakuto
  Hướng đến 鳥取 Tottori
  (28phút
  JPY 7.920
  Ghế Đặt Trước : JPY 2.630
  Ghế Tự do : JPY 3.060
  Khoang Hạng Nhất : JPY 6.060
  22:42 鳥取 Tottori
cntlog