Toyron's Hotel Chitose

Toyron's Hotel Chitose Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
1-16-1, Nishiki-cho, Chitose city, Hokkaido 066-0064, Japan ,Hokkaido
trạm gần
Về 13 phút từ 千歳(北海道) trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog