Smile Hotel Shirakawa (Formerly: Premier Inn Shirakawa)

Smile Hotel Shirakawa (Formerly: Premier Inn Shirakawa) Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
72 Ishizukakita, Nishigo-mura, Nishishirakawa-gun
trạm gần
Về 6 phút từ 新白河 trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog