Tachikawa Regent Hotel

Tachikawa Regent Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
2-11-7 Akebono-cho, Tachikawa-shi
trạm gần
Về 5 phút từ 立川 trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.5
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog