Toyoko Inn Shin-shirakawa Ekimae

Toyoko Inn Shin-shirakawa Ekimae Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
111, Donan Nishi Nishigo-mura Nishi shirakawa-gun
trạm gần
Về 4 phút từ 新白河 trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.5
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog