Kominka Mitsuhama Ryokan

Kominka Mitsuhama Ryokan Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
sumiyoshi2-7-30 Ehime
trạm gần
Về 5 phút từ 三津 trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 99,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog