Guest House shanti

Guest House shanti Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
1-10-22 Karocho Kita Tottori
trạm gần
Về 28 phút từ 鳥取空港 trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
Giá tham khảo
$ 25,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog