JR-EAST HOTEL METS GOTANDA

JR-EAST HOTEL METS GOTANDA Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
1-26-3 Higashigotanda, Shinagawa-ku Tokyo
trạm gần
Về 4 phút từ 大崎 trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog