ENZO / Vacation STAY 13252

ENZO / Vacation STAY 13252 Đặt phòng / Hướng đi
Located 5 km from Hakozaki Jinja Shrine, ENZO / Vacation STAY 13252 in Fukuoka offers rooms with air conditioning and free WiFi. The property is around 5 km from Shofuku-ji Temple, 5 km from Tocho-ji Temple and 6 km from Kushida Shrine.
Địa chỉ nhà
Hakata-ku Kukomae 2-6-5 ENZO
trạm gần
Về 5 phút từ 福岡空港 trên chân
Giá tham khảo
$ 59,75
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog