ENZO / Vacation STAY 13248

ENZO / Vacation STAY 13248 Đặt phòng / Hướng đi
ENZO / Vacation STAY 13248 is situated in Fukuoka, 5 km from Hakozaki Jinja Shrine. 5 km from Shofuku-ji Temple, the property is also 5 km away from Tocho-ji Temple. The property is 6 km from Kushida Shrine and 6 km from Sumiyoshi Jinja Shrine.
Địa chỉ nhà
Hakata-ku Kukomae 2-6-5 ENZO
trạm gần
Về 5 phút từ 福岡空港 trên chân
Giá tham khảo
$ 53,11
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog