Okayama Hostel Igusa

Okayama Hostel Igusa Đặt phòng / Hướng đi
Nestled in the beautiful countryside, Okayama Hostel Igusa is a traditional 50-year old Japanese-style home that has been renovated into a guesthouse.
Địa chỉ nhà
Hayashima-cho Maegata 615-1
trạm gần
Về 2 phút từ 早島 trên chân
Giá tham khảo
$ 31,92
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog