Grand Cabin Hotel Naha Oroku

Grand Cabin Hotel Naha Oroku Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Okinawa Naha1-27-1 Uebaru
trạm gần
Về 8 phút từ 赤嶺 trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.5
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog