KOMINKA MITSUHAMA RYOKAN

KOMINKA MITSUHAMA RYOKAN Đặt phòng / Hướng đi
Situated near the airport- this guesthouse is 1 mi (1.5 km) from Baishinji Beach- and within 6 mi (10 km) of Matsuyama Castle and Dogo Onsen. Ishite Temple is 6.7 mi (10.8 km) away.
Địa chỉ nhà
Ehime Matsuyama2-7-30- Sumiyoshi 2-7-30
trạm gần
Về 5 phút từ 三津 trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.5
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog