2020/10/31  04:59  khởi hành
1
05:57 - 06:42
45phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:57 - 06:42
45phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:57 - 06:42
  45phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:57 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-1
  Hướng đến Orte 
  (45phút
  06:42 Tiburtina
 2. 2
  05:57 - 06:42
  45phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:57 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-2
  Hướng đến Orte 
  (45phút
  06:42 Tiburtina
cntlog