2019/11/15  12:22  khởi hành
1
12:23 - 13:10
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
12:37 - 13:22
45phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
12:37 - 13:22
45phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:23 - 13:10
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:23 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  Leonardo Express
  Hướng đến Roma Termini 
  (32phút
  EUR 14,00
  12:55 12:55 Roma Termini
  Đi bộ( 4phút
  12:59 13:02 Termini
  Metropolitana di Roma Linea B Roma Metro Line B
  Hướng đến Rebibbia 
  (8phút
  EUR 1,50
  13:10 Tiburtina
 2. 2
  12:37 - 13:22
  45phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:37 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-1
  Hướng đến Orte 
  (45phút
  13:22 Tiburtina
 3. 3
  12:37 - 13:22
  45phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:37 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-2
  Hướng đến Orte 
  (45phút
  13:22 Tiburtina
cntlog