2020/02/28  21:53  khởi hành
1
21:53 - 22:37
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:57 - 23:01
1h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  21:53 - 22:37
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:53 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  Leonardo Express
  Hướng đến Roma Termini 
  (32phút
  EUR 14,00
  22:25 22:25 Roma Termini
  Đi bộ( 4phút
  22:29 22:30 Termini
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Battistini 
  (7phút
  EUR 1,50
  22:37 Spagna
 2. 2
  21:57 - 23:01
  1h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:57 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-2
  Hướng đến Orte 
  (39phút
  22:36 22:36 Tuscolana
  Đi bộ( 9phút
  22:45 22:47 Ponte Lungo
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Battistini 
  (14phút
  EUR 1,50
  23:01 Spagna
cntlog