1
12:05 - 12:58
53phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
12:23 - 13:13
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
12:05 - 13:13
1h8phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:05 - 12:58
  53phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  12:05 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-1
  Hướng đến Orte 
  (28phút
  12:33 12:36 Trastevere
  FL3-2
  Hướng đến Viterbo Porta Fiorentina 
  (9phút
  12:45 12:45 Valle Aurelia(FL)
  Đi bộ( 8phút
  12:53 12:54 Valle Aurelia(Metropolitana) Valle Aurelia(Metro)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Anagnina 
  (4phút
  EUR 1,50
  12:58 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
 2. 2
  12:23 - 13:13
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:23 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  Leonardo Express
  Hướng đến Roma Termini 
  (32phút
  EUR 14,00
  12:55 12:55 Roma Termini
  Đi bộ( 4phút
  12:59 13:00 Termini
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Battistini 
  (13phút
  EUR 1,50
  13:13 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
 3. 3
  12:05 - 13:13
  1h8phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:05 Fiumicino Aeroporto Fiumicino Airport
  FL1-1
  Hướng đến Orte 
  (39phút
  12:44 12:44 Tuscolana
  Đi bộ( 9phút
  12:53 12:53 Ponte Lungo
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Battistini 
  (20phút
  EUR 1,50
  13:13 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
cntlog