1
11:13 - 11:37
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
11:19 - 11:42
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  11:13 - 11:37
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:13 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Battistini 
  (4phút
  EUR 1,50
  11:17 11:17 Valle Aurelia(Metropolitana) Valle Aurelia(Metro)
  Đi bộ( 8phút
  11:25 11:29 Valle Aurelia(FL)
  FL3-2a
  Hướng đến Tiburtina 
  (8phút
  11:37 Trastevere
 2. 2
  11:19 - 11:42
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  11:19 Ottaviano S.Pietro(Musei Vaticani) Ottaviano S.Pietro(Vatican Museums)
  Metropolitana di Roma Linea A Roma Metro Line A
  Hướng đến Battistini 
  (4phút
  EUR 1,50
  11:23 11:23 Valle Aurelia(Metropolitana) Valle Aurelia(Metro)
  Đi bộ( 8phút
  11:31 11:33 Valle Aurelia(FL)
  FL3-2
  Hướng đến Tiburtina 
  (9phút
  11:42 Trastevere
cntlog