2019/12/16  16:43  khởi hành
1
16:53 - 17:14
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:23 - 17:44
21phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  16:53 - 17:14
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:53 Airuno
  [Trenord]S8
  Hướng đến Porta Garibaldi 
  (21phút
  17:14 Arcore
 2. 2
  17:23 - 17:44
  21phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:23 Airuno
  [Trenord]S8
  Hướng đến Porta Garibaldi 
  (21phút
  17:44 Arcore
cntlog