2020/12/03  14:08  khởi hành
1
14:14 - 15:00
46phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
2
14:14 - 15:04
50phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
14:14 - 15:24
1h10phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  14:14 - 15:00
  46phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  14:14 Arcore
  [Trenord]S8
  Hướng đến Porta Garibaldi 
  (24phút
  14:38 14:38 Porta Garibaldi
  Đi bộ( 4phút
  14:42 14:45 Garibaldi FS
  [Metropolitana di Milano]Linea 5 [MilanoMetro]Line 5
  Hướng đến Bignami 
  (3phút
  14:48 14:52 Zara
  [Metropolitana di Milano]Linea 3 [MilanoMetro]Line 3
  Hướng đến Comasina 
  (7phút
  EUR 1,50
  14:59 14:59 Affori FN
  Đi bộ( 1phút
  15:00 Affori
 2. 2
  14:14 - 15:04
  50phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:14 Arcore
  [Trenord]S8
  Hướng đến Porta Garibaldi 
  (24phút
  14:38 14:43 Porta Garibaldi
  [Trenord]S1
  Hướng đến Saronno 
  (11phút
  14:54 15:01 Bovisa
  [Trenord]S4
  Hướng đến Camnago-Lentate 
  (3phút
  15:04 Affori
 3. 3
  14:14 - 15:24
  1h10phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:14 Arcore
  [Trenord]S8
  Hướng đến Porta Garibaldi 
  (24phút
  14:38 15:09 Porta Garibaldi
  [Trenord]S2
  Hướng đến Mariano Comense 
  (15phút
  15:24 Affori
cntlog