1
08:02 - 08:46
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:27 - 09:04
37phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:02 - 08:46
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:02 Cadorna
  [Trenord]S3
  Hướng đến Saronno 
  (7phút
  08:09 08:12 Bovisa
  MalpensaExpress(Centrale-Terminal2)[Express]
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (34phút
  08:46 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
 2. 2
  08:27 - 09:04
  37phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:27 Cadorna
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (37phút
  09:04 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
cntlog