1
21:32 - 22:16
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
21:57 - 22:34
37phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:32 - 22:16
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:32 Cadorna
  [Trenord]S3
  Hướng đến Saronno 
  (7phút
  21:39 21:42 Bovisa
  MalpensaExpress(Centrale-Terminal2)[Local]
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (34phút
  22:16 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
 2. 2
  21:57 - 22:34
  37phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:57 Cadorna
  MalpensaExpress(Cadorna-Terminal2)
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (37phút
  22:34 Malpensa Aeroporto Terminal1 Malpensa Airport Terminal1
cntlog