2019/12/15  09:39  khởi hành
1
09:52 - 10:53
1h1phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:14 - 11:42
1h28phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:52 - 10:53
  1h1phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:52 Porta Garibaldi
  [Trenord]S8
  Hướng đến Lecco 
  (1h1phút
  10:53 Lecco
 2. 2
  10:14 - 11:42
  1h28phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:14 Porta Garibaldi
  [Trenord]S7
  Hướng đến Lecco 
  (1h28phút
  11:42 Lecco
cntlog