2020/10/31  20:05  khởi hành
1
20:22 - 21:23
1h1phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:09 - 21:23
1h14phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
20:52 - 21:53
1h1phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  20:22 - 21:23
  1h1phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:22 Porta Garibaldi
  [Trenord]S8
  Hướng đến Lecco 
  (1h1phút
  21:23 Lecco
 2. 2
  20:09 - 21:23
  1h14phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:09 Porta Garibaldi
  [Trenord]S11
  Hướng đến Chiasso 
  (18phút
  20:27 20:39 Monza
  [Trenord]S8
  Hướng đến Lecco 
  (44phút
  21:23 Lecco
 3. 3
  20:52 - 21:53
  1h1phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:52 Porta Garibaldi
  [Trenord]S8
  Hướng đến Lecco 
  (1h1phút
  21:53 Lecco
cntlog