2019/12/08  07:12  khởi hành
1
07:43 - 08:53
1h10phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
07:40 - 08:53
1h13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
07:21 - 08:53
1h32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
07:16 - 08:53
1h37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:43 - 08:53
  1h10phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:43 Centrale FS
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Cologno Nord) [MilanoMetro]Line 2(Cologno Nord)
  Hướng đến P.za Abbiategrasso 
  (4phút
  EUR 1,50
  07:47 07:47 Garibaldi FS
  Đi bộ( 4phút
  07:51 07:52 Porta Garibaldi
  [Trenord]S8
  Hướng đến Lecco 
  (1h1phút
  08:53 Lecco
 2. 2
  07:40 - 08:53
  1h13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:40 Centrale FS
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Gessate) [MilanoMetro]Line 2(Gessate)
  Hướng đến P.za Abbiategrasso 
  (4phút
  EUR 1,50
  07:44 07:44 Garibaldi FS
  Đi bộ( 4phút
  07:48 07:52 Porta Garibaldi
  [Trenord]S8
  Hướng đến Lecco 
  (1h1phút
  08:53 Lecco
 3. 3
  07:21 - 08:53
  1h32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:21 Centrale FS
  Đi bộ( 1phút
  07:22 07:25 Milano Centrale
  MalpensaExpress(Centrale-Terminal2)[Local]
  Hướng đến Malpensa Aeroporto Terminal2 Malpensa Airport Terminal2
  (10phút
  07:35 07:52 Porta Garibaldi
  [Trenord]S8
  Hướng đến Lecco 
  (1h1phút
  08:53 Lecco
 4. 4
  07:16 - 08:53
  1h37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:16 Centrale FS
  [Metropolitana di Milano]Linea 2(Gessate) [MilanoMetro]Line 2(Gessate)
  Hướng đến P.za Abbiategrasso 
  (4phút
  EUR 1,50
  07:20 07:20 Garibaldi FS
  Đi bộ( 4phút
  07:24 07:52 Porta Garibaldi
  [Trenord]S8
  Hướng đến Lecco 
  (1h1phút
  08:53 Lecco
cntlog